Lena Kristina Tuulse

 
 

Kära du, som hittat till min hemsida!


Ditt hjärta är så mycket mer än en muskel. Hjärtats krafter, öppenhet och kärlek är våra brobyggare. Hjärtats kraft är flerdubbelt större än hjärnans och den ska vi förstås använda oss av som medskapare i våra egna liv och i världen omkring oss.


Nu är våren definitivt här. Och det efterlängtade ljuset. Och glädjen över allt som grönskar och gror.  Toomas och jag tittar på våra kalendrar och planerar. Visioner och drömmar finns det ännu gott om.


Du känner säkert till legenden om Sankt Göran och draken. Riddaren får uppgiften att befria prinsessan, men kruxet är att för att komma till henne så måste han döda draken, som vaktar hennes slott. Innan han ger sig iväg på sin mission så får han av den visa kvinnan han möter ett råd. Det lyder: ”Håll hela tiden din blick stadigt fästad på prinsessan. Håll blicken på henne och låt ingenting distrahera dig. Om du tittar in i drakens ögon så är du förlorad.”


Denna symboliska berättelse vill nog säga oss, att kanske det är så enkelt, att om vi fokuserar på det goda, det ljusa så möjliggör vi för oss att nå vårt mål. Hjärtats kraft och kärleken, som kan vara med oss när skapar vårt dagliga goda och ljusa liv.


Så i min lilla vårreflektion måste jag ställa frågan:

Hur kan vi hjälpa oss själva, varandra och världen i dag?

Det är lätt att känna sig hjälplös och kraftlös när vi står inför global uppvärmning, krig, svält och svåra utmaningar. Sen har vi livsmedelsindustrin och andra kommersiella aktiviteter, som på ett hjärtlöst sätt lockar oss att konsumera på ett sätt som leder till sjukdom, lidanden och falska egocentriska värderingar.


Att leva på ett sätt som är hjärtats, kärlekens och hälsans väg kräver av oss självkännedom och en stark karaktär när vi väljer vår livsstil. Men det skänker oss glädje och tillfredsställelse på vägen. Det är så vi kan överlista draken i vårt liv.


Du är som alltid välkommen att kontakta mig om du har idéer eller önskningar och vet att Livsuniversitet finns där på Väddö för alla som vill nyttja det för egna kurser, event och samlingar. Länge leve Livet!


Om mig:

Jag är utbildad psykolog och gymnastikdirektör, familjeterapeut och yogalärare och har vidareutbildat mig i livgivande kunskaper under hela mitt liv. Jag tillhör vår tids pionjärer inom personlig utveckling, frigörande andning och hälsa. Jag arbetar också som föreläsare, författare, konsult och coach. Mina kurser och föreläsningar har brutit ny mark för skapandet av en hälsosam och framgångsrik livsstil. Många av samtidens stora tänkare och inspiratörer har varit mina lärare. Därför ingår jag t ex i Anthony Robbins ledarskapsteam. Min passion är att inspirera mina medmänniskor till mer glädje, sann kunskap och framgång med bästa hälsan.