Lena Kristina Tuulse

 
 

Kära du, som hittat till min hemsida!


Nu närmar sig hösten och mörkret. Jag fyller varje dag mitt sinne med tacksamhet för

mitt liv, min hälsa, vänner och på det sätt jag får komma till nytta.

En vis man sa ”Livets stora syfte är inte kunskap utan handling.”

Det har varit en förebild för mig i mitt liv. Inte alltid kloka handlingar. Jag har en tendens att låta entusiasmen dra iväg med mig lite oreflekterat.

Så många kloka och visa förebilder har jag mött och velat vara en själv.

Anthony Robbins var en verklig dunderkraft för mitt psyke. Han pekade på varför vi inte når våra mål och hur vi kan nå dom.

Livsuniversitetets tillblivelse har varit ett av mina stora mål. Nu behöver detta fina ställe finna sina anhängare och dem som vill nyttja platsen och möjligheterna.


Vi tittar nu på om det skulle vara ett bra sätt att få intresserade att engagera sig att skapa ett Koloniområde med små stugor som man äger och stora nog för att kunna övernatta i

sommar och weekend community. Vill du vara med och skapa detta?


Vi har en gränslös styrka när vi drivs av våra verkliga visioner, drömmar och samarbete. Vi vill alla vara del av någonting större, som också strävar mot helhetens hälsa och välbefinnande, glädjens hemvist. Miljön och framtidens krav på oss som också tas på allvar.

Kanske det är så enkelt, att om vi fokuserar på det goda, det ljusa så möjliggör vi för oss att nå vårt mål. Hjärtats kraft och kärleken, som kan vara med oss när vi skapar vårt dagliga goda och ljusa liv.


Så i min lilla höstreflektion måste jag ställa frågan:

Hur kan vi hjälpa oss själva, varandra och världen i dag?


Det är lätt att känna sig hjälplös och kraftlös när vi står inför global uppvärmning, krig, svält och svåra utmaningar. Sen har vi livsmedelsindustrin och andra kommersiella aktiviteter, som på ett hjärtlöst sätt lockar oss att konsumera på ett sätt som leder till sjukdom, lidanden och falska egocentriska värderingar.


Att leva på ett sätt som är hjärtats, kärlekens och hälsans väg kräver av oss självkännedom och en stark karaktär när vi väljer vår livsstil. Men det skänker oss glädje och tillfredsställelse på vägen.


Du är som alltid välkommen att kontakta mig om du har idéer eller önskningar och vet att Livsuniversitet finns där på Väddö för alla som vill nyttja det för egna kurser, event och samlingar. Länge leve Livet!


Om mig:

Jag är utbildad psykolog och gymnastikdirektör, familjeterapeut och yogalärare och har vidareutbildat mig i livgivande kunskaper under hela mitt liv. Jag tillhör vår tids pionjärer inom personlig utveckling, frigörande andning och hälsa. Jag arbetar också som föreläsare, författare, konsult och coach. Mina kurser och föreläsningar har brutit ny mark för skapandet av en hälsosam och framgångsrik livsstil. Många av samtidens stora tänkare och inspiratörer har varit mina lärare. Därför ingår jag t ex i Anthony Robbins ledarskapsteam. Min passion är att inspirera mina medmänniskor till mer glädje, sann kunskap och framgång med bästa hälsan.